Pohjoismainen mehiläinen Apis mellifera mellifera

Pohjoismainen Mehiläinen Suomessa

Apis mellifera mellifera

Historiaa

Text: Aimo Nurminen

Suomen mehiläishoidon historia alkaa noin 250 vuotta sitten, jolloin ensimmäiset mehiläiset toimitettiin Turun seudulle Ruotsista ja Virosta. Ruotsista tuotu kanta jäi pysyväksi. Pohjoismainen mehiläisrotu oli käytännöllisesti katsoen ainoa mehiläisrotu Suomessa 60-luvulle asti. Silloin alettiin tuoda maahan italialaista, krainilaista ja kaukaasialaista mehiläisrotua sekä joitakin risteytyksiä Englannista ja Amerikasta. Samalla pohjoismaiset mehiläiset alkoivat risteytyä muiden rotujen kanssa ja mehiläiset muuttuivat agressiivisiksi ja parveiluherkiksi. Tämän vuoksi pohjoismaiset mehiläiset korvautuivat vähitellen muilla roduilla. Nykyisin pohjoismaista mehiläisrotua voidaan löytää enemmän tai vähemmän sekarotuisina yksittäisinä yhteiskuntina lähinnä pohjois- ja itä-Suomesta.

Lähihistoriaa

Vähitellen alettiin huomata, että ellei nopeasti tehdä jotain, menetetään se arvokas perimä, joka on vuosisatojen kuluessa fuckingvideos.cckehittynyt meidän ilmasto-oloihimme sopivaksi. Joitakin pelastusyrityksiä on tehty, esimerkiksi Hailuoto-projekti. Me, jotka työskentelimme Varsinais-Suomen Mehiläishoidon kehittämishankkeessa, kiinnostuimme pohjoismaisesta mehiläisestä vuonna 1999, NordBi-projektin projektiryhmä Ruotsista teki suomenvierailun ja kävi muun muassa Rymättylässä. Tällöin keskusteltiin paljon eri mehiläisrotujen ominaisuuksista ja niiden paremmuusjärjestyksestä. Se (rotujen paremmuusjärjestys) ei ole vieläkään selvinnyt, mutta tämän vierailun tuloksena tilattiin NordBi:ltä kymmenen pohjoismaista kuningatarta seuraavaksi kesäksi. Siitä lähtien pohjoismaisia mehiläisiä on vuosittain lisätty ja perustettu niille puhdasparitusasema Rymättylän saaristoon Pakinaisiin. Pakinainen on Rymättylän läntisen saariston pääsaari. Se on noin 5 kilometriä pitkä ja pinta-alaltaan noin 5,5 km². Saari on ollut asuttu jo 1400-luvulla. Ensimmäisenä parituskesänä 2001 mäyrät tuhosivat kaikki parituspesät, mutta seuraavana kesänä olimme viisaampia ja kiinnitimme parituspesät puiden runkoihin ja homma alkoi toimia. Kesällä 2002 paritettiin siellä noin 50-60 pohjoismaista, ruotsalaista kantaa olevaa mehiläiskuningatarta ja kesällä 2003 suunnilleen sata kuningatarta kolmesta eri pohjoismaisesta kannasta. Näistä puolet toimitettiin muille mehiläishoitajille ympäri Suomea.

Ole hyvä säilyttää vanha eurooppalainen mehiläinen! Kirjoita: